Kommentar fra Det russiske utenriksdepartementets kommissær for menneskerettigheter, demokrati og rettsregler, Konstantin Dolgov, om menneskerettighetsbrudd begått av utenlandske soldater i Afghanistan

I slutten av oktober i år angrep en gruppe utenlandske soldater det medisinske senteret i Wardak-provinsen. Det tilhører den frivillige organisasjonen «Den svenske Afghanistan- komiteen». Bygningen fikk omfattende skader. I tre dager ble senteret brukt både som fengsel og militært hovedkvarter. De ansatte og flere pasienter ble holdt som gisler. Komitéledelsen har påpekt at hendelsen var et brudd på Genève-konvensjonen som forbyr angrep på medisinske objekter og vold mot personalet.

En talsmann for ISAF-styrkene i Afghanistan, general G. Katz, prøvde å rettferdiggjøre handlingen og forsikret at soldatene brukte sykehusområdet for å søke ly for ekstremistenes skyting og at de ikke visste at det var en medisinsk institusjon. Generalen hevder at når det gjelder de anholdte personene, lot kommandanten dem få bli i klinikken «for å beskytte seg mot nattekulden».

Vi har også merket oss rapporten fra det amerikanske utenriksdepartementet om overholdelse av FNs konvensjon om barnets rettigheter. I rapporten står det at siden 2008 er over 200 ungdommer blitt pågrepet av amerikanske styrker i Afghanistan. Alle ungdommene hadde eller har blitt holdt i fengselet ved Bagram flybase med begrunnelsen om «å forebygge at de på nytt skulle slutte seg til ekstremistenes rekker». Ifølge eksperter, ligger de innsattes gjennomsnittlige alder på 16 år, noe som betyr at noen av dem ble fengslet i en alder av 13-14 år.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen som representerer fanger fra Bagram, blir også barn rundt 11-12 år holdt fengslet, og det reelle antallet ungdommer som sitter i fengsel, er vesentlig høyere enn det som er oppgitt i rapporter fra det amerikanske utenriksdepartementet.

De ovennevnte opplysninger tyder på at utenlandske styrker, og først og fremst amerikanske, igjen bryter loven, grunnleggende menneskerettigheter og humanitær folkerett i Afghanistan.

Dessverre er det slik at når man vurderer menneskerettighetssituasjonen i ulike land, opererer USA med doble standarder ved å ignorere fakta og tolke den slags handlinger som er beskrevet ovenfor, slik det passer dem.

28. desember 2012