Svar fra Det russiske utenriksdepartementets talsmann A.K.Lukasjevitsj i forbindelse med spørsmål fra massemedia vedrørende beslutningsutkastet om bekjempelse av nynazisme og nyfascisme, fattet av OSSEs ministeråd i Dublin

Spørsmål: Hvordan vil du kommentere situasjonen i forbindelse med behandlingen av utkastet til OSSEs ministerråds beslutning om bekjempelse av nynazisme og nyfascisme som ble utarbeidet av Russland i samarbeid med Hviterussland og Kirgisistan?

Svar: Vi er nødt til å konstatere at standpunktet til våre utenlandske partnere i OSSE i denne saken dessverre ikke har endret seg. Vi er dypt skuffet over at EU-landene, som har opplevd den største tragedien i 20. århundre, med beundringsverdig stahet insisterte på å fjerne fra teksten enhver omtale av 2. verdenskrig og OSSEs dokumenter som ble vedtatt tidligere i forbindelse med jubileumsdatoer for seieren over nazismen samt henvisninger til beslutninger fattet av Nürnberg-domstolen og som er en del av folkeretten. Etter deres syn har disse spørsmålene ingen relevans for OSSE og bør overlates til historien og historikere. Men det er faktisk en rekke land som forsøker å omskrive historien til 2. verdenskrig som står bak dette, dvs. at dette er dagens realpolitikk.

I tillegg til dette vitner de omtalte ideene fra EU-statene om at det er lite hensiktsmessig å bruke begrepene «nynazisme» og «nyfascisme» i dokumentet om en motvilje mot å innrømme at det eksisterer alvorlige problemer knyttet til en rekke EU-land. De ser gjennom fingrene med økende nynazistiske følelser, forherligelse av nazistene og deres medhjelpere samt det å påta seg forpliktelser for å håndtere disse nye utfordringene og truslene.

Endringene som ble foreslått av representanter fra USA og EU-landene til beslutningsutkastet, hvis formål var å forene kreftene til OSSEs medlemsstater i kampen mot svært farlige gjenfødelsestendenser av nazismens og fascismens ideologi, forvrengte grovt kjernen til våre forslag.

Kanskje ville våre fedre og bestefedre, som kjempet sammen med soldater fra land i anti-Hitlerkoalisjonen og som frigjorde Europa fra fascismen ved å ofre flere titalls millioner av liv, ikke kunne forestille seg at representanter fra de allierte statene i 21. århundre ville hindre en eskalering av moderne former for nynazisme og fascisme og skamfullt stryke ut enhver omtale av 2. verdenskrig.

Spørsmål: Hvordan tolker da USA og EU-land det faktum at antallet politiske partier og grupperinger som åpent bekjenner seg til nazistiske synspunkter, at utgivelser av «verkene» til tilhengere av nazismens og fascismens ideologier, at blasfemisk reklame som inneholder bilder fra konsentrasjonsleirer, forherligelse av legionærer fra Waffen SS og mange andre hårreisende eksempler er økende?

Svar: Ifølge våre motstandere dekkes alt dette av begrepene rasisme og fremmedhat. Selv om forskjellene i definisjonen av disse begrepene og nyfascisme og nynazisme er godt kjent og støttet av vitenskapelig forskning fra anerkjente forskere og eksperter.

Sannsynligvis er det lettere å se gjennom fingrene med disse foruroligende fakta, hvis man ser på det som et uttrykk for rasisme at det var personer i SS-uniform som underviste i ”patriotisk oppdragelse” i en barnehage i Riga og forklarer de tragiske hendelsene på Utøya og massakren i sikh-tempelet med fremmedhat. Monteringen av minnesmerket i byen Bauska med påskriften ”Latvia skal være en stat for latviere” og emblemet til den latviske Waffen SS-legionen er riktignok vanskelig å plassere i noen av disse kategoriene. Dette minnesmerket ble satt opp av straffebataljonen Waffen SS. Det samme gjelder også for tegninger av hakekors på synagoger, offentlige bygninger og jødiske kirkegårder eller den høytidelige gjenbegravelsen av slike personer som Juozas Brazaitis-Ambrazevi ius som ledet den provisoriske regjeringen i Litauen og som samarbeidet med nazistene. Hans beslutning var grunnlaget for at den første konsentrasjonsleiren hvor tusenvis av jøder ble torturert til døde, ble opprettet i det Sovjetunionen som var okkupert av nazistiske inntrengere.

Det må sies at det er ikke første gang vi hører forklaringen fra europeiske og amerikanske politikere om at forbudet mot marsjer av legionærer fra Waffen SS, deres møter og samlinger vil begrense en rekke rettigheter og friheter som de tolker som absolutte.

Vi er sikre på at vi ikke lenger kan akseptere en skamfull fortielse av den skjemmende situasjonen med forherligelse av nazismen i Baltikum og oppblomstringen av nynazismen i europeiske land. Fremtidige generasjoner kommer ikke til å tilgi en slik passivitet.

I denne forbindelse er det ytterst beklagelig at EU-landene og USA med sin manglende konstruktive tilnærming faktisk blokkerte at OSSE-landene påtok seg forpliktelsene til å bekjempe veksten av aggressiv nasjonalisme, nynazisme og nyfascisme.

28. desember 2012