Om åpningen av Visumsenteret i Norge

Den offisielle åpningen av Visumsenteret i Oslo, beliggende på adressen: Grev Wedels plass 4, finner sted den 25.mars 2013.

Visumsenteret, som tilhører selskapet Invisa Fiduciary Services AS, er opprettet for det formål å høyne kvaliteten på betjeningen av norske statsborgere og tredjelandsborgere som søker om innreisevisa til Den russiske føderasjonen.

En av visumsenterets fremste og viktigste oppgaver er å fremskynde prosessen for utstedelse av visa for innreise til Russland. Visumsenteret tar fullt og helt sikte på å tilby norske statsborgere og tredjelandsborgere tjenester i form av strategisk outsourcing, noe som vil forenkle behandlingen av visumdokumentene.

Det tette samarbeidet mellom Visumsenteret og Konsulatavdelingen ved Den russiske føderasjonens Ambassade vil gjøre det mulig å redusere den tiden søkeren bruker på innlevering av dokumenter for utstedelse av visum, samt føre til en kvalitetsmessig bedre betjening av befolkningen.

Anvendelsen av moderne teknologi og vårt nye tekniske utstyr og materiell, samt bruken av systemet «Ett vindu/One window», vil gjøre sitt til at personer som ønsker å skaffe seg visum til Russland opplever sitt besøk hos oss som bekvemt og komfortabelt.

Visumsenteret utfører utelukkende tekniske funksjoner forbundet med utstedelse og behandling av dokumenter som er nødvendige for å få innreisevisum til Russland: mottak og kontroll av dokumenter, hjelp med å fylle ut dokumenter, utforming av visumsøknaden, innkreving av konsulatgebyr i strengt samsvar med gjeldende satser, samt bistand innen informasjons-rådgivning. Det er Konsulatavdelingen ved Den russiske føderasjonens Ambassade alene som tar avgjørelser i spørsmål om utstedelse av visum, men samtidig har søkerne rett til å henvende seg direkte til Den russiske føderasjonens konsulatinstitusjon.

De ansatte ved Visumsenteret er alltid rede til å gi besøkende råd og veiledning i spørsmål om utfylling av visumskjemaer og om hvilke dokumenter som er nødvendige for å få visum. Råd og veiledning i alle spørsmål som måtte dukke opp kan man også få ved å ringe tlf. +47 219 35 355, +47 41768561 eller ved å besøke vår hjemmeside www.ifs-norway.com.

Mottak av dokumenter for utstedelse av visum for innreise til Den russiske føderasjonen kan også finne sted etter forhåndsavtale, dersom søkeren ønsker det.

Alle visumsøknader sendt i posten bør man sende til Det russiske vosumsenterets postadresse Grev Wedels plass 4, 0151 Oslo «Invisa Fiduciary Services AS».

Visumsenteret er åpent hver dag fra 08.30 til 16.30, unntatt lørdager og søndager.

Oslo, 25. mars 2013