Om arbeidsbesøk i Norge av Det Russiske Utenriksministeriums kommissær for menneskerettigheter, demokrati og rettsregler K.K.Dolgov

Arbeidsbesøket av Det Russiske Utenriksministeriums kommissær for menneskerettigheter, demokrati og rettsregler K.K.Dolgov fant sted i Norge 3.-4. april. Det ble gjennomført konsultasjoner i Norges Utenriksdepartement om aktuelle aspekter på den humanitære og menneskerettighetlige dagsordenen, et møte med Norges Sivilombudsmann A.Fliflet samt et møte med studenter og lærere ved Universitetet i Oslo.

Under samtalen med statssekretær i Norges Utenriksdepartement T.Larsen, under møtene med avdelingsdirektør i UDs avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål H.Sætre, ekspedisjonssjef i UDs avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene (med Russland som ansvarsfelt) M.Juul, ble det lagt særlig vekt på spørsmål om ekstremismemotvirkning og problematikk knyttet til de nasjonale minoritetenes rettigheter. I denne sammenheng ble Den norske parts oppmerksomhet tiltrukket til en uakseptabel situasjon med rettighetene til Latvias og Estlands russisktalende befolkning, til en farlig vekst av nynazistiske stemninger i disse og i en rekke andre europeiske land.

Man har kommet inn på et bilateralt samarbeid om løsning på problemene som gjelder barnenes situasjon i blandete ekteskaper.

Det ble avtalt om å fortsette en regelmessig og konstruktiv dialog om spørsmål angående menneskerettigheter og rettsregler i verden.

5. april 2013