Om aksjonen ”Minnesyrin” i Oslo

24. april 2013 i Oslo gjennomførte foreningen “Venner av Norge”, Moskvas ungdomsbevegelse ”Seiersyrin” sammen med Russlands Ambassade i Norge og med norske myndigheters medvirkning aksjonen ”Minnesyrin” viet til feiring av 68-årsjubileum for seieren i Den Store Fedrelandskrigen. Formålet med aksjonen var å hedre minnet til de sovjetiske soldatene, falt i Norge i kampen mot nazismen. Den dagen ved minnesmerket til sovjetiske soldater på kirkegården "Vestre Gravlund", hvor i en massegrav er det begravet levninger av 347 soldater av Den røde armé, ble det plantet syrinbusker av sorten "Sovjetisk Arktis".

Russlands ambassadør til Norge V.Pavlovskiy og leder i foreningen “Venner av Norge” V.Orlova henvendte seg til tilstedeværende. I dette høytidelige arrangementet deltok det ansatte i russiske diplomatiske stasjoner i Norge, elever på videregående skole ved Russlands ambassade i Norge og landsmenn som bor i Oslo. Seremonien ble også fulgt av representanter for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

27. april 2013 ble et lignende arrangement avholdt i Nansenskolen på Lillehammer. Under Andre verdenskrig var der en transittleir som ble gjennomgått av mer enn 70 000 sovjetiske krigsfanger.

Oslo, 30. april 2013