Om arrangementet i Oslo i anledning av Seiersdagen

I anledning av 68-årsdagen for Seieren i Den store fedrelandskrigen 1941-1945 avholdt Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge en høytidelig seremoni på Vestre Gravlund, der kranser på monumentet over sovjetiske soldater som falt i Norge ble lagt ned. 9. mai samledes ansatte ved Den russiske Ambassaden og Handelsrepresentasjonen samt andre russiske organisasjoner, deres familiemedlemmer, landsmenn bosatt i Norge.

Arrangementets ærede gjester ble veteraner fra Den store fedrelandskrigen D.J.Javetz, N.A.Ovsjannikov og A.G.Olshanskiy.

Ekstraordinær og Befullmektiget Ambassadør fraDen Russiske Føderasjon til Kongeriket Norge Vyacheslav Pavlovskiy holdt en tale foran forsamlingen. Presten i Den russiske ortodokse kirkes menighet i Oslo forrettet gudstjenesten.

Blant deltakerne i seremonien var Ukrainas ambassadør, Kazakhstans chargé d’affaires, representanter for Norges Forsvarsdepartement, utenlandske militærattacheer.

Oslo, 13. mai 2013