Fastsettelse av fremgangsmåten for inn- og utreise fra Den russiske føderasjon for utenlandske statsborgere som deltar i internasjonale idrettskonkurranser

Vladimir Putin har undertegnet forordningen «Om fremgangsmåten for innreise og utreise til Den russiske føderasjon for utenlandske statsborgere og statsløse personer i forbindelse med gjennomføringen av internasjonale idrettskonkurranser».

Forordningens fulle tekst:

I henhold til artikkel 24 del 1 og 2 i Den føderale loven nr. 114 av 15. august 1996 «Om fremgangsmåten for utreise fra Den russiske føderasjon og innreise til Den russiske føderasjon» vedtar jeg følgende:

1. Deltakere i internasjonale idrettskonkurranser (idrettsutøvere, trenere, lagledere og andre medlemmer av utenlandske offisielle delegasjoner, samt idrettsdommere og andre tjenestemenn som er autorisert av arrangøren av den internasjonale idrettskonkurranse) som er utenlandske statsborgere eller statsløse personer kan reise inn i og ut av Russland uten visum med gyldige identitetsdokumenter som er anerkjent av Russland som identitetsdokumenter og akkrediteringsbevis utstedt etter fastlagt skjema av arrangøren av en internasjonal idrettskonkurranse, med mindre noe annet følger av den føderale loven.

Skjema for akkrediteringsbevis fastsettes av arrangøren av internasjonale idrettskonkurranser med samtykke fra Den føderale sikkerhetstjenesten i Den russiske føderasjon.

2. En oversikt over internasjonale idrettskonkurranser og oppholdsperiode for utenlandske statsborgere og statsløse personer i Den russiske føderasjon i forbindelse med deltakelse i slike konkurranser fastsettes av Den russiske føderasjons regjering.

3. Den russiske føderasjons regjering skal sørge for gjennomføring av aktiviteter etter den fastsatte fremgangsmåten som skal sikre effektueringen av denne forordningen.

4. Denne forordningen trer i kraft på signeringsdato.