Om innreise til Den Russiske Føderasjonfor utenlandske borgere i forbindelse med den 27. Sommeruniversiaden 2013 i Kazan

I overensstemmelse med et dekret utstedt av presidenten i Den Russiske Føderasjon den 30. mars 2012 med nr. 354 ”Om innreise til og utreise fra Den Russiske Føderasjon for utenlandske borgere i forbindelse med avholdelsen av den 27. Sommeruniversiaden 2013 i Kazan” kan de deltakerne i den 27. Sommeruniversiaden som er utenlandske statsborgere eller statsløse, i perioden 25. juni til 25. juli 2013, reise inn i og ut av Den Rusiske Føderasjon uten å måtte ha visum og bare med legitimasjonsdokumenter som bekrefter personens identitet og som er anerkjent av Den Russiske Føderasjon som et sådant dokument, samt et akkrediteringskort som er utstedt av ”Organisasjonen for gjennomføringen av den 27. Sommeruniversiaden 2013 i Kazan”.

1. Informasjon til deltakere «Visa-Free Entry Procedure» (ENG)

2. Eksempel på akkrediteringskort (Word og Jpg);

3. Link til de offisielle hjemmesidene:

http://kazan2013.ru/ru/visa_free_entry(RUS)

http://kazan2013.ru/en/visa_free_entry (ENG)