Om besøket i Norge av en delegasjon fra Den føderale straffe gjennomføringstjenesten (FSIN) under ledelse av direktør Gennadij Kornienko, 3.-5. juni 2013

3. juni 2013 gjennomførte direktør for Den føderale straffe gjennomføringstjenesten, Gennadij Kornienko, og direktør for Kriminalomsorgens sentrale forvaltning under Justis- og beredskaps departementet i Norge, Marianne Vollan, samtaler.

Det ble undertegnet et memorandum om samarbeids om forutsetter både vitenskapelig og praktisk samhandling, spesielt innenfor områdene modernisering av vakt- og sikkerhets systemene, etter utdanning av ansatte og utveksling av vitenskapelig og metodologisk informasjon mellom utdannings institusjonene på dette feltet. I tillegg skal man legge vekt på slike spørsmål som re-integrering til samfunn et av innsatte, psykologhjelp, mulighet for at de innsatte kan ta utdannelse i fengselet og alternative straffemetoder, som bruk av elektroniske fotlenker.

Memorandumet forutsetter utarbeidelse av etarbeidsprogram for 2013-2015.

Under oppholdet besøkte den russiske delegasjonen Ila fengsel og forvarings anstalt og Oslo fengsel. Her gjorde delegasjonen seg kjent med de materielle forholdene for de innsatte og studerte systemet med bruk av små celler med det formål å bruke denne erfaringen i russiske straffeanstalter.

Direktøren for Den føderale straffegjennomføringstjenesten (FSIN), Gennadij Kornienko, la ned krans på minnesmerke for sovjetiske soldater som falt i Norge under 2. verdenskrig.

Oslo, 17. juni 2013