Om den 16.sesjonen i Den blande de norsk-russiske kommisjonen for økonomisk, industrielt og teknisk-vitenskapelig samarbeid

10.-11.juli 2013 ble den 16. sesjonen i Den blandede norsk-russiske kommisjonen for økonomisk, industrielt og teknisk-vitenskapelig samarbeid avholdt i Oslo.

Den russiske delegasjonen ble ledet av den russiske co-formannen i kommisjonen, minister for natur ressurser og miljø i Den Russiske Føderasjon, Sergej Donskoj, og den norske delegasjonen av den norske co-formannen i kommisjonen, nærings- og handelsminister Trond Giske. På sesjonen diskuterte partene statusen til og perspektivene for utviklingen av de handels økonomiske forbindelsene og det bilaterale samarbeidet innen en rekke områder, herunder innen transport, skipsbygging, fiskeri, energi og energi effektivitet, mulighetene for å utdype det grensenære samarbeidet samt det å sikre russisk næringsvirksomhet på Svalbard.

Sergej Donskoj informerte om den russiske partens interesse for samarbeid på en rekke perspektiv rikefelter, som f.eks. prosjektet om å slå sammen det norske og russiske kraftnettet gjennom den s.k. ”Petsjenga energibro”. Gjennomføringenav dette prosjektet vil bli en viktig begivenhet i samarbeidet mellom våre to land på elektroenergiområdet.

Etter sesjonen ble det undertegnet en protokoll og vedtatt et arbeidsprogram for 2013-2014 som et vedlegg til Deklarasjonen om partnerskap. Disse to dokumentene gjenspeiler de viktigste retningene innen det økonomiske samarbeidet.

Etter sesjonen holdt Sergej Donskoj og Trond Giske innlegg under åpningen av Konferanse 2013 om effektiviteten i styringen av bedrifter og selskaper med statlig eierskap.

Under sitt besøk i Oslo gjennomførte Sergej Donskoj arbeidsmøter med miljøvernminister Bård VegardSolhjell og olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Oslo, 11. juni 2013