Akkrediteringen for journalister som ønsker å dekke toppmøtet mellom statslederne i GECF (Gas exportingCountries Forum) er åpnet

Avdelingen for akkreditering og pressebriefing ved den russiske presidentens presse- og informasjonskontor har åpnet for å motta henvendelser fra presse medarbeidere som ønsker å dekke det andre toppmøtet mellom statsledere og regjeringer fra land som er medlemmer av GECF, et møte som er planlagt avholdt 1. juli 2013 i det store Kremlpalasset i Moskva.

Søknader om akkreditering kan innleveres av representanter for russiske massemedier som er registrert av ”Roskomnadzor” og av utenlandske journalister. Siste frist for akkreditering er klokken 15.00 Moskvatidden 20.juni 2013.

Akkrediteringen kan bare foretas på nettsiden: www.kremlin.ru (президент.рф) –
http://news.kremlin.ru/accreditation/request/10

Søknader om akkreditering som innkommer etter klokken 15.00 Moskvatid den 20.juni 2013, blir ikke behandlet.

Kontakttelefoner: 8-495-606-40-27; 8-495-606-50-17.

Oslo, 14. juni 2013