Om besøket i Norge av en delegasjon fra Rosselkhoznadzor

Delegasjonen bestående av eksperter fra Russlands føderale veterinære tjeneste ("Rosselkhoznadzor") under ledelse av Tjenestens rådgiver A.N.Alekseenko befant seg i Norge med arbeidsbesøket 1. - 6. juli d.å. Besøkets formål bestod, på vegne av Tollunionen, i inspeksjonen av norske oppdrettsanlegg som er interessert i å levere produkter til markeder i Russland, Hviterussland og Kasakhstan. Fra den norske parten var det representanter for Mattilsynets regionale avdelinger som arbeidet med delegasjonen.

Russiske eksperter fikk mulighet til å besøke 10 bedrifter som eksporterer fisk til vårt land. Imidlertid ignorerte den norske parten delegasjonens anmodning om å inspisere nye bedrifter.

6. juli d.å. ble det avholdt pressekonferanse på Russlands Handelsrepresentasjon i Norge hvor det var meddelt om resultater av Rosselkhoznadzors arbeidsbesøk. Journalister fra ledende norske massemedia («NRK», «TV2», «Dagbladet») samt næringsnettsted «Intrafish» deltok i arrangementet.

Under inspeksjonen, i samsvar med Rosselkhoznadzors konklusjon som ble erklært under pressekonferansen, ble det oppdaget en rekke brudd i bedriftenes virksomhet hva angår sikring av produksjonssikkerhet: praktikk av sertifisering i fravær, utilstrekkelig kontroll for farlige og forbudte stoffer i produksjonen og dens forurensing med mikroorganismer, tilfeller med slakting av syk fisk. Dessuten ble feil og brudd på noen bedrifter, oppdaget under Rosselkhoznadzors kontroll i 2012, ikke rettet.

A.N.Alekssenko framhevde at tilstedeværelsen av så vesentlige feil og mangler i sikring av produksjonskvaliteten på norske oppdrettsanlegg vekker alvorlig bekymring hos den russiske parten og kan føre til stopp for all import av avkjøllet fisk fra Norge. Imidlertid avtalte partene om å utarbeide og undertegne et tosidig rammedokument som skal reglementere samspill mellom Russland og Norge angående fiskeproduksjonssikkerhet. Ifølge A.N.Alekseenko foreslo nordmenn å diskutere dette emnet i september d.å.

Oslo, 6. juli 2013