Om Arbeidsbesøket av viseformann for Den Russiske Føderasjons regjering Arkady Dvorkovich til Spitsbergen

Arbeidsbesøket av viseformann for Den Russiske Føderasjons regjering, formann for Regjeringskommisjonen for besørging av den russiske tilstedeværelsen på øygruppen Spitsbergen Arkady Dvorkovich til Spitsbergen (Longyearbyen og Barentsburg) fant sted 8. - 9. juli d.å. Under besøket møttes han med Odd Olsen Ingerø, Sysselmannen på Spitsbergen, samt inspiserte objekter av industri-, sosial og medisinsk infrastruktur i den russiske byen Barentsburg. Samtalen i Sysselmannens kontor resulterte i at partene ble enige om å videreutvikle eksisterende konstruktivt samspill i løsningen av praktiske spørsmål av Russlands økonomisk og vitenskapelig virksomhet på øygruppen.

Oslo, 9. juli 2013