Om beslutning vedtatt av Moskva-regjeringen om å gi diplomater og medarbeidere ved internasjonale organisasjoner rett til gratis parkering

Moskva-regjeringen vedtok en beslutning om å gi diplomater og medarbeidere ved internasjonale organisasjoner, akkreditert ved Russlands Utenriksministerium, rett til gratis parkering på alle p-plasser i byen hvor man parkerer mot betaling.

Rett til gratis parkering får kjøretøyer som tilhører diplomatiske representasjoner, konsulater, b.a. med ærede konsuler i spissen for, internasjonale (mellomstatlige) organisasjoner og deres medarbeidere som er akkreditert ved Russlands Utenriksministerium.

Oslo, 22. august 2013