Om Grieg-selskapets konsert på Russlands ambassade i Norge

3. september 2013 på Russlands ambassade i Norge ble det holdt en konsert av unge begavede musikere arrangert av Grieg-selskapet i Moskva. Selskapets medlemmer (A.Vodopetova, A.Trishkin, L.Bychkova, R.Jarmetov, I.Bokajev, V.Rumyantsev, A.Dumkov, J.Brazul-Brushkovskaya) samt fortjent kunster av Russland A.Zagorinskij fremførte verker av E.Grieg, P.I.Tsjajkovskij, S.Rakhmaninov og andre russiske og utenlandske komponister. Fra norsk side deltok professor E.S.Nøkleberg samt Karl Johan mannskoret fra Oslo under ledelse av V.K.Jakhelln. Oslo-ordfører F.Stang var æresgjest på konserten. Grieg-selskapet ble stiftet i Moskva i 1993 av komponist og musikkforsker V.M.Blok. I dag ledes selskapet av komponistens enke V.A.Blok.

Oslo, 4. september 2013