Om Det fjerde Russisk-Norske Kulturforum

16.-18. september 2013 ble det arrangert Det fjerde Russisk-Norske Kulturforum i Bodø og Svolvær i Nordland Fylke.

Forumet ble organisert i samsvar med Russisk-Norsk Handlingsplan for kultursamarbeid i Nordområdene og Program for kultursamarbeid mellom Den Russiske Føderasjons Kulturministerium og Det kongelige Kulturdepartement i Kongeriket Norge for perioden 2013-2015.

Representanter for Russlands Kulturministeriet og Norges Kulturdepartement, samt representanter for fem russiske regioner (Arkhangelsk region, Murmansk region, republikkene Karelia og Komi, Nenets autonome område og tre fylker i Norge (Nordland, Troms og Finnmark) deltok i Kulturforumet.

Innenfor Forumets rammen arbeidet tre seksjoner med hovedemner: kulturturisme, visuell- og dansekunst. Disse retninger defineres som prioritære i Russisk-Norsk interdepartementalt samarbeidsprogram. Sammen med offisielle representanter for kulturbransje drøftet deltakerne fra begge to land betingelser og muligheter for samarbeidsutvikling innen kulturfeltet og turismen inklusive organiseringen av samarbeidsprosjekter.

Russisk-Norsk Kulturforum ble etablert i september 2010 i Arkhangelsk under ledelse av Den Russiske Føderasjons Kulturministerium og Norges Kulturdepartement, Forumet arrangeres vekselvis i de to land. I 2011 ble det organisert i Harstad, i 2012 – i Petrozavodsk. Det femte Russisk-Norske Kulturforum planlegges sommer 2014 i Russland. Forumet er en viktig etappe i utviklingen av bilateralt samarbeid, det styrker partnerforbindelser og åpner nye horisonter i forholdene mellom våre to nasjoner; ideene samt tilrådninger utarbeidet under Forumets gjennomførelse kan følges opp med handling.

Oslo, 18. september 2013