Om rettskonferansen "Rettigheter for russiske landsmenn som bor i Norden"

Den første rettskonferansen "Rettigheter for russiske landsmenn som bor i Norden" fant sted på Den Russiske Føderasjons Ambassade 5.-6. oktober 2013. Ledere og medlemmer i landsmenns forbund samt russisktalende advokater som spesialiserer seg for arbeids-, familie- og sivilrett, deltok i arrangementet. I sin tale fremhevde Ministerråd ved Den Russiske Føderasjons Ambassade S.V.Ozhegova at det var rett tid til å drøfte aktuelle spørsmål angående landsmenns rettsstilling i utlandet. Man poengterte også symbolikk i at konferansen ble arrangert på terskelen til 20 års jubileum for Den Russiske Føderasjons Grunnlov.

Representanten for "Fondet for støtte og vern av landsmenn boende i utlandet" V.I.Jelagin leste opp hilsen fra Fondets direktør I.K.Panevkin. Konferansens deltakere ble informert om Fondets virksomhet angående vern av landsmenn i utlandet, om eksisterende muligheter for å yte bistand i løsningen av praktiske spørsmål. Foredragsholdere fra Norge, Danmark, Sverige og Finland fortalte om særegenheter i skandinaviske juridiske systemer, landsmenns konkrete vanskeligheter, bl.a. anerkjennelse av diplomer om høyere utdannelse, medregning av ansiennitet i Russland i forbindelse med pensjonsberegning, problemer når barnevernet overtar omsorgen for barn.

Alle deltakere på konferansen var enige om at meningsutvekslingen var nyttig og konstruktiv. Man understreket viktigheten av fortsatt samarbeid mellom landsmenns forbund og advokater i skandinaviske land som deltok i konferansen.

Oslo, 7. oktober 2013