Om russisk-norsk næringslivsforum "Russlands regioner"

9.-10. oktober 2013 fant russisk-norsk næringslivsforum sted (med Den Russiske Føderasjons Handelsrepresentasjon som Forumets arrangør) ved Den Russiske Føderasjons Ambassade i Oslo. Ca. 60 deltakere - representanter for stats- og næringslivsstrukturer fra to land, stilte opp. Høydepunktet i Forumets arbeid ble deltakelse av delegasjoner fra Den Russiske Føderasjons subjekter - Niznij Novgorod, Uljanovsk, Vologda, Murmansk og Orenburg som representerte sine regioner under Forumets plenarmøte og som deltok i en rekke av tosidige møter i Norges Nærings- og handelsdepartement og i statsselskapet "Innovasjon Norge" innenfor Forumets rammer.

Forumets hovedmål var: tiltrekking av norske investeringer i Russlands økonomi, adgang for russiske bedrifter til lokalt marked, leting etter prosjekter til lokalisering i Russland.

Russisk-norsk næringslivsforum "Russlands regioner" vekket en stor interesse og forløp i innholdsrik atmosfære. På den ene side demonstrerte Forumet de føderale myndigheters og regioners aktive politikk vedrørende tiltrekking av utenlandske investeringer i Russlands økonomi, på den annen side viste det sterk interesse for samarbeid med russiske partnere i slike områder som olje- og gassindustri, oljeserviceindustri, skipsbygging og fornybar energi i norsk næringsliv.

Oslo, 10. oktober 2013