Om besøket av Lederen av Føderasjonsrådet i Den Russiske Føderasjons Føderale Forsamling V.I.Matvienko i Norge

4. og 5. desember d.å. var Lederen av Føderasjonsrådet i Den Russiske Føderasjons Føderale Forsamling V.I.Matvienko på offisielt besøk i Norge.

Under besøket var Lederen av Føderasjonsrådet i Den Russiske Føderasjons Føderale Forsamling V.I.Matvienko i audiens hos H.M. Kong Harald V, førte forhandlinger med Stortingspresident O.Thommessen og med landets Statsminister E.Solberg.

Under møtet med Stortingspresidenten understreket Lederen av Føderasjonsrådet den russiske Parts interesse i utviklingen av samarbeid på vidt forskjellige områder. V.I.Matvienko pekte på viktigheten av interparlamentarisk dialog som skal svare til mellomstatlige relasjoners nivå. Hun har lagt merke til at bilaterale forbindelser utvikler seg aktivt på økonomiområdet og uttrykte sin fornøyelse med samspillet mellom Russland og Norge i Arktis. V.I.Matvienko meddelte også at en arbeidsgruppe for samarbeid med Norge, ledet av I.K.Chernyshenko som er medlem av Føderasjonsrådets komité for føderal ordning, regional politikk, lokalt selvstyre og arktiske spørsmål, senator fra Murmansk-oblast, ble etablert i Føderasjonsrådet. Forhandlinger med Føderasjonsrådets delegasjon ble O.Thommessens første internasjonale kontakt som nyvalgt Stortingspresident.

Lederen av Føderasjonsrådet hadde også et møte med Norges Statsminister E.Solberg. Nøkkeltemaer angående utvikling av russisk-norske relasjoner, videreutvikling av økonomisk og handelsmessig samarbeid, framgang i samspillet i de viktigste næringsretninger, perspektiver i utviklingen av forbindelser i grenseområdene ble drøftet. Man la særlig vekt på den betydningen som partene tillegger forestående i 2014 feiringen av 70-års jubileum for befrielsen av Nord-Norge fra den tyske okkupasjonsmakt med sovjetiske tropper.

Oslo, 5. desember 2013