Om studier i Den Russiske Føderasjon i 2014 for utlendinger og russiske medborgere

I medhold til Den Russiske Føderasjons Regjerings vedtakk nr. 891 av 8. oktober 2013 tildeles Kongeriket Norge kvote på 30 studenter for norske statsborgere samt Russlands statsborgere som har fast bopel i Norge, i samsvar med utdanningsprogrammer for videregående yrkeskolesutdanning, universitetsutdanning og tilleggsyrkeskolesutdanning ved føderale statlige utdanningsinstitusjoner i Russland i undervisningsåret 2014-2015.

Informasjon om krav til kandidater og alle nødvendige dokumenter finnes på Den Russiske Føderasjons utdannings- og vitenskapsministeriums nettside: http://минобрнауки.рф (informasjonsbrev av 16. januar 2014, avsnitt "dokumenter") eller på SIUs (Senter for internasjonalisering av utdanning) nettside: http://www.studeriutlandet.no/Hva-vil-du-studere/Studie-og-forskningsstipend/Utdanings-og-forskningsstipend-i-Russland

Dokumenter innleveres via SIU (for norske statsborgere) og Den Russiske Føderasjons Ambassade i Oslo (for russiske statsborgere). Søknadsfrist: 1. april 2014.

Kandidater som har fått studieplass, får utbetalt et månedlig stipend og dekket studentbolig som tildeles på samme vilkår som til russiske statsborgere.

Kandidater må selv betale reise til studiestedet og kjøp av helseforsikring med gyldighet i Den Russiske Føderasjon (fra 250 USD årlig).

For mer informasjon vennligst kontakt:

Koloss Maksim Vitaljevitj,                                           Herdis Kolle,

Vitenskapsattaché                                                     Rådgiver

Den Russiske Føderasjons Ambassade                    SIU

22 55 32 78                                                               55 30 38 19

rembassy@online.no                                                 herdis.kolle@siu.no