Om besøket av næringslivsrepresentanter fra Murmansk oblast i Oslo
25.-26. mars 2014


25.-26. mars 2014 deltok delegasjonen fra Murmansk oblast i businessforum arrangert med støtte fra Den Russiske Føderasjons Ambassade og Den Russiske Føderasjons Handelsrepresentasjon i Norge. Delegasjonen, ledet av første viseguvernør A.Tjukavin, besto av representanter for regionale og kommunale myndigheter, ledere og ansatte på forskjellige bedrifter og selskaper fra Murmansk. Det ble arrangert businessmøter, roundt-tables, seminarer viet erfaringsutveksling på forskjellige områder: fiskeforedlingsindustri, petroleumsvirksomhet, energi, reiseliv, boligsektor, entreprenørskap. Programmet ble utarbeidet mht. Norges rolle som en av Murmansk oblasts mest aktive utenlandske partnere.

På plenarmøtet ved Russlands Ambassade i Norge holdt À.Tjukavin en tale «Murmansk oblast i dag og i morgen» om regionens økonomisk og investeringspotensial. Generaldirektøren i «Ìarine Arctic Geological Expedition» G.Kazanin fortalte îm nåværende erfaringer i og perspektiver for tosidig samarbeid i  forskning av arktiske hav, À.Jevenko –   om rolle og lokalisering av kystvirksomhet i Murmansk oblasts økonomi, leder for komiteen for utvikling av industri og entreprenørskap O.Kuznetsova – îm forholdsregler truffet av regionsledelsen som skaper gunstige forhold for å tiltrekke investeringer. Lederen for Pechenga-distriktsadministrasjon S.Gonchar fortalte om eksisterende erfaringer i samarbeidsformat «Tvillingbyer». Fra norsk side deltok representanter for Russisk-norsk handelskammer, Nord-Norges turistråd, «Statoil», «Lukoil Overseas North Shelf», «Telenor», «Arctic Development», «Jandis», «Òåchnip», «Àqua Contractor International» og  andre.

Innenfor rammene av sitt opphold i Oslo deltok første viseguvernør A.Tjukavin i møtet i Norges Nærings- og fiskeridepartement samt i møtet med delegasjonen fra Rogaland Fylkeskommune.