Om seminar for russiske medborgere om norsk yrkes- og arbeidslovgivning avholdt ved Den Russiske Føderasjons Ambassade


8. april d.å. ble et seminar om norsk yrkes- og arbeidslovgivning avholdt ved Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge. Rådgiver i Norges LO G.Furunes og praktiserende advokat S.-Ø.Kambestad fortalte om særegenheter i landets lovgivning.

Seminarets emne vekket stor interesse blant ca. 60 deltakere. Under arrangementets første halvdel ble følgende emner presentert: arbeidskontrakt, lønninger, beskatning, arbeidstakernes rettighetter, fagforeningsvirksomhet, muligheter for å få gratis juridisk hjelp. Den andre halvdelen foregikk interaktivt: deltakere fikk adgang til å stille spørsmål til advokat S.-Ø.Kampbestad.

I forbindelse med aktualitet av emnet om regulering av arbeidsforhold i Norge og stor interesse vist av russiske medborgere som bor i Oslo, planlegger Ambassaden å arrangere liknende seminarer i framtiden.

Oslo, 8. april 2014