Om russisk seilskute ”Kruzenstern”s anløp i Bergen i forbindelse med deltakelse i seilregatta ”Tall Ships Races 2014”

I forbindelse med anløp i Bergen 23.-28. juli d.å. av russisk seilskute ”Kruzenstern” og dens deltakelse i ”Tall Ships Races 2014”, holdt Den Russiske Ambassade i Norge en rekke arrangementer med deltakelse av russiske sjøfolk.

En høytidelig kransnedleggelse ved gravplasser av sovjetiske krigsfanger som omkom i Norge under 2. Verdenskrig og som ligger begravd på Gravdalspollen kirkegård i Bergen, tok bl.a. sted (139 våre medborgere hviler her, 58 av dem er inntil nå navnløse). Seilskutens besetning og kadetter, våre medborgere fra Bergen samt representanter for Ambassaden i Oslo og Det Føderale fiskeribyrået deltok i seremonien.

Senere samme dag ble det arrangert en mottakelse om bord på ”Kruzenstern” på Ambassadens vegne. Arrangementets gjester var bl.a. byens ordfører T.H.Drevland, rektoren ved Universitetet i Bergen D.R.Olsen, Byrådets medlemmer, representanter for Norges Nærings- og Fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, regattaens organisatorer, russiske medborgere. I sin hilsningstale kjennetegnet Bergens ordfører ”Kruzenstern”s anløp som ”en riktig uforglemmelig begivenhet” for byen, hun fremhevde seilskutens viktige representative rolle, talte veldig godt om skoleskipets kadetter (de tok tre premieplasseringer i idrettskonkurranser blant seilskuteres besetninger).

”Tall Ships Races 2014”s organisatorer inviterte den russiske seilskuten å delta i seilregatta 2015 med anløp i Ålesund (15.-18. juli) og Kristiansand (25.-28. juli).