Om studier i Den Russiske Føderasjon i 2015 for norske statsborgere og russiske medborgere

Den Russiske Føderasjons utdannings- og vitenskapsministerium og Rossotrudnichestvo annonserer opptak av norske statsborgere og russiske medborgere som har bopel i Norge til studier i undervisningsåret 2015-2016 i samsvar med utdanningsprogrammer for universitetsutdanning ved føderale statlige utdanningsinstitusjoner i Russland på føderalbudsjetts regning innenfor rammen av kvoten fastsatt av Den Russiske Føderasjons Regjerings vedtakk nr. 891 av 8. oktober 2013.

Informasjon om krav til kandidater og alle nødvendige dokumenter finnes på Den Russiske Føderasjons utdannings- og vitenskapsministeriums nettside: http://минобрнауки.рф/новости/4929, på Rossotrudnichestvos nettside: http://rs.gov.ru eller på SIUs (Senter for internasjonalisering av utdanning) nettside: http://www.studeriutlandet.no

Dokumenter innleveres via SIU (for norske statsborgere) og Den Russiske Føderasjons Ambassade i Oslo (for russiske medborgere). Søknadsfrist: 15. mars 2015.

Kandidater som har fått studieplass, får utbetalt et månedlig statsstipend og dekket studentbolig som tildeles på samme vilkår som russiske statsborgere. Kandidater må selv betale for reise til studiestedet og kjøp av helseforsikring med gyldighet i Den Russiske Føderasjon.

For mer informasjon vennligst kontakt:

Koloss Maksim,
Første sekretær
Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
22 55 32 78
rembassy@online.no

Bord Hekland,
Rådgiver
SIU
55 30 38 19
bard.hekland@siu.no