Om barnekonkurranse «Vi ønsker å leve i fred»

Den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen «Verden uten nazisme» sammen med Hjelpefond for prognosering innenfor barndommen «Sosiale prognoser», Liga for unge journalister og Russlands Nasjonale Råd for barn- og ungdomsorganisasjoner annonserer lansering av Den internasjonale barnekonkurransen «Vi ønsker å leve i fred».

Barn i alderen fra 11 til 16 år både russiske statsborgere og utenlandske statsborgere er invitert til å delta i konkuransen. Man kan delta med materialer (stiler, essayer, dikt, tegninger, bilder, videoer osv.) viet til rollen av barn og ungdom i bekjempelse nazismen, oppfordringer til verdensfred, liv uten krig og vold, anti-nazistisk demokratisk humanist opplysningsbevegelse og samling av ungdomsorganisasjoner på dette grunnlag, popularisering av anti-nazistiske aktiviteter. Verker viet til 70-årsjubileum for Seiren i Den Store Fedrelandskrigen og slutten av Andre verdenskrig er også velkommen.

Søknader om deltakelse og materialer mottas inntil 15. mai 2015 på nettsiden www.russianforpeace.ru. Konkurransens vinnere vil bli annonsert etter 31. mai 2015. Mer informasjon om konkurransen er å finne på dens nettside www.russianforpeace.ru.