Pressemelding
om signering av protokoll om endringer i Vedlegget til Avtalen mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for grenseboere i Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon

Første viseutenriksminister Vladimir Titov og Norges ambassadør til Russland, Leidulf Atle Namtvedt, undertegnet 20. januar i Moskva protokollen om endringer i Vedlegget til Avtalen mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for grenseboere i Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon. Avtalen omfatter nå hele Neiden-bygda.

Dermed ble området med forenklet ordning for gjensidige reiser for grenseboere utvidet. Det er viktig da dette vil gi grenseboere muligheten til visumfritt å besøke minnesteder i Nord-Norge, som ble frigjort fra nazistenes okkupasjon i 1944 av Den røde armé.

Under møtet diskuterte også partene mulighetene for utvikling av de norsk-russiske relasjoner og praktisk samarbeid innenfor hovedområder, kontakter på regionalt nivå i Nord-Europa og i Arktis samt aktuelle internasjonale spørsmål.

20. januar 2016