Om endringer i betalingssystemet "PLATON"

Fra 15. april 2016 er enkelte rutekort kansellert. Myndigheten og operatøren informerer på forhånd dem som fikk ikke å gjennomføre fullstendig registreringsprosedyren.

I samsvar med Den føderale loven No. 378-FZ fra 14. desember 2015 innføres det utsettelse av betaling. Utsatt betaling er en mulighet for brukere av Systemet "PLATON" for å betale for avstanden som ble faktisk kjørt langs føderale veier, etter at man har fått ferdigbetaling av lasteavsender. Dermed slipper en med å betale på forhånd (som det var tidligere). Utsatt betaling er mulig innen enmånedsfrist. For å få tillatelse for utsatt betaling må fraktføreren søke om den fra Systemets operatør innen 15. april.

Utsatt betaling blir tilgjengelig kun for de brukerne som er registrert i betalingssystemet i minst to måneder på rad. Dervedfår kjøretøyseierne ha ingen bøter for kjøring i føderale veier uten å betale for det, og kjøretøyet må ha tilknyttet gratis ombordsutstyr.

Fra 15. april 2016 nedsettes det gyldigperiode av rutekort fra 30 til 7 dager. De brukerne som ikke fikk aktivert ombordsutstyr i to måneder, får varslinger om aktiverings- eller tilbakesendeningsplikt. Ifølge fribruksavtalen for ombordsutstyr er brukeren pliktig for installasjon og aktivering før en begynner å kjøre i føderale veier. Med de fraktførere som etter varsel har hverken installert eller returnert de utstyrene en har fått erSystemets operatør nødt til å oppsi fribruksavtalen for ombordsutstyr ved å deaktivere dem fjernt.