Om høytidelighetene i tilknytning feiringen av Seiersdagen

I anledning av 71-årsdagen for seieren i Den store fedrelandskrigen ble det i Norge gjennomført en rekke aktiviteter med deltakelse av ansatte i Den Russiske Føderasjons ambassade i Norge, Den russiske handelsrepresentasjon og Forsvarsattachéens kontor, veteraner, russere bosatt i Norge, representanter for de lokale myndighetene i Norge samt veteranorganisasjoner og fagforeninger. Tradisjonen tro bidro norske lokale myndigheter, fagforeninger og veteranorganisasjoner aktivt og engasjert til organiseringen av høytidelighetene.

Festkonserten i forbindelse med Seiersdagen ble avholdt 6. mai ved den allmenne grunnskolen ved Russlands ambassade i Norge.


I perioden fra 1. til 8. mai fant det sted kransenedleggelsesseremonier ved grav- og minnestedene til sovjetiske soldater og krigsfanger i mange norske byer, som Bergen, Stavanger, Kristiansand, Hønefoss, Verdal, Valebø, Namsos, på Gossa og Jørstadmoen samt på den største sovjetiske kirkegården på Tjøtta (Nord-Norge).

Forsvarsattachéen Sergej Ilnitskij deltok 1. mai i Valebø i avdukingsseremonien av en minnetavle over fangeleiren med sovjetiske krigsfanger som ble holdt internert der under nazistenes okkupasjon.


Seiersdagen ble også feiret over hele Øst-Finnmark. Høytidelighetene fant sted i Kirkenes, Noselva, Neiden, Langbunes, Kiberg, Bjørnevatn og Elvenes. 8. mai fant det sted en kransenedleggelsesseremoni ved Russemonumentet i Kirkenes og Partisanhjelpermonumentet på Skytterhusfjellet, arrangert av Russlands generalkonsulat i Kirkenes og av den norske parten. Generalkonsulatet gjennomførte 9. mai blomster- og kransenedleggelsesseremonier ved minnesmerker over sovjetiske soldater og offiserer som falt under frigjøringen av Nord-Norge, i Elvenes, Bjørnevatn og Norselva.

Kransenedleggelse ved Russemonumentet i Kirkenes.

Kransenedleggelsen ved minnesmerket over falne sovjetiske soldater på Vestre Gravlund i Oslo, ble en viktig begivenhet. 9. mai samlet medarbeidere fra Ambassaden, Handelsrepresentasjonen, Forsvarsattachéens kontor, andre russiske organisasjoner, medlemmer av deres familier og russere bosatt i Norge seg her. Arrangementets æresmedlemmer var medlemmene av delegasjonen fra Moskvas veteranbyråd, Viatsjeslav Klotsjkov og Valentin Ivanov. I seremonien deltok også Kasakhstans ambassadør til Norge, representanter fra det norske forsvarsdepartementet, Oslo rådhus og forsvarsattachéer fra andre land. Fungerende Chargé d'Affaires Svetlana Ozjegova holdt en tale. Soldater fra Hans Majestets kongelige garde holdt æresvakt ved minnesmerket. Lederen (forstanderen) for den russisk-ortodokse menigheten i Oslo holdt en minnegudstjeneste.

Kransenedleggelse ved minnesmerket over falne sovjetiske soldater i Norge på Vestre Gravlund i Oslo.

Samme dag ble det i Ambassaden avholdt et møte med våre egne veteraner. Veteranen fra andre verdenskrig, David Javets, som er bosatt i Norge, fikk overlevert gratulasjoner i forbindelse med Seiersdagen fra presidenten i Den russiske føderasjon, Vladimir Putin.

Medlemmene av delegasjonen fra Moskvas veteranbyråd, Viatsjeslav Klotsjkov og Valentin Ivanov samt krigsveteranen David Javets, under møtet med Ambassadens medarbeidere.

Den 9. mai ble det i anledning Seiersdagen avholdt en mottakelse ved Ambassaden hvor det ble vist en film om frigjøringen av Nord-Norge av Den røde armé. Filmen ble laget på grunnlag av klipp fra filmaviser fra krigsårene.

Overrekkelsen av Usjakov-medaljene

Ambassaden fikk i år også det ærefulle oppdraget å overrekke Usjakov-medaljene til norske krigsveteraner som hadde deltatt i Murmanskkonvoiene under den andre verdenskrig: Trygve Laheim, Ingvald Wahl, Rune Høiseth og Leif Kristian Baumann. Utmerkelsen ble tildelt på bakgrunn av en forordning fra presidenten i Den russiske føderasjon for personlig mot og tapperhet i tjeneste under konvoiene som leverte krigsmateriell og matvarer til Murmansk og Arkhangelsk.

Forsvarsattaché Sergej Ilnitskij og attaché T. Tsjekanov overrakte 1. mai Usjakov-medaljen til Leif Kristian Baumann som deltok i Murmanskkonvoiene.


Samme dag overrakte ambassaderåd Jurij Sventitskij den samme utmerkelsen til Henrik Mongstad som deltok i Murmanskkonvoiene.

På den norske veterandagen 8. mai overrakte fungerende Chargé d'Affaires Svetlana Ozjegova og førstesekretær Maksim Koloss Usjakov-medaljene til de norske krigsveteranene Trygve Laheim og Ingvald Wahl, som deltok i Murmanskkonvoiene under den andre verdenskrig.

Overrekkelsen fant sted ved Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern. Ordfører i Larvik kommune Rune Høiseth deltok under overrekkelsesseremonien.

De norske veteranene ble oppriktig rørt, meget glad og stolt over at man husker deres innsats for seieren også i Russland.

Usjakov-medaljen ble etablert i 1944 for å gi en utmerkelse til marinesoldater for mot og tapperhet i kamp. Konvoideltakerne måtte kjempe både mot den tyske flåten og et barskt klima. Under den store fedrelandskrigen leverte Murmanskkonvoiene, gjennom Lend-Lease-programmet, til Sovjetunionen 4 millioner tonn last, herunder over 5000 stridsvogner og 7000 fly.

Aksjon ”Udødelig regiment”

Det allrussiske folkelige initiativet "Udødelig regiment" har fått en bred respons blant russere bosatt i Norge. Dette arrangementet ble gjennomført for andre gang av Koordineringsrådet for russere i Norge, med støtte fra Den russiske ambassaden i Norge. Blant deltakerne i aksjonen "Udødelig regiment" i år, var personer bosatt i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Haugesund, Vestfold og Kirkenes. De kom til minnesmerker over falne sovjetiske soldater i Norge med bilder av sine kjære, som forsvarte vårt hjemland og frigjorde andre land fra fascismen.