Den 20. jubileumsutgaven av Sankt-Petersburg internasjonale økonomiske forum vil finne sted 16. – 18. juni 2016 i Sankt-Petersburg ved det nye konferanse- og utstillingssenteret «ExpoForum»

Tradisjonen tro vil agendaen til Sankt-Petersburg internasjonale økonomiske forum være variert og rik på aktuelle spørsmål som næringslivet, ekspertsamfunnet og politikere verden over står overfor. Forumets hovedtema vil være «På terskelen til en ny økonomisk virkelighet».

Diskusjonene under forumet vil foregå innenfor følgende fem sentrale områder:

«Søken etter nye utviklingsstimuli. Blikk bak horisonten»

Under disse sesjonene vil man behandle emner knyttet til søking etter nye vekstdrivere i verdensøkonomien.

«Realisering av Russlands økonomiske potensial»

Denne sesjonen vil ta for seg Russlands økonomiske agenda. Spørsmål som er planlagt diskutert, er hvordan få vårt lands økonomi til å utvikle seg bærekraftig med bruk av eksisterende vekstmuligheter samt søking etter nye.

«Ny geoøkonomisk utvikling»

Her vil man se på spørsmål knyttet til geoøkonomien og dens påvirkning på det globale næringslivet.

«Et liv i innovasjonsepoken»

Diskusjonene vil foregå rundt de revolusjonerende teknologiene som i dag er i ferd med å bli til virkelighet og som radikalt vil forandre de etablerte økonomiske modellene.

«Den menneskelige faktor i økonomien»

Sesjonen vil ta for seg utviklingen av den menneskelige kapital, som i dag har blitt det mest verdifulle gode i økonomien.

SCO business forum (Shanghaigruppen) og Business 20 Forumer med i programmet til Sankt-Petersburg internasjonale økonomiske forum. Tradisjonen tro vil premien «Global energi» bli utdelt under forumet og det vil avholdes et toppmøte for energiselskaper under Sankt-Petersburg 20. internasjonale økonomiske forum. Lederne for de største energiselskapene i verden vil delta på toppmøtet. I tillegg er det også planlagt en spesialsesjon i diskusjonsklubben ”Valdai” og en rekke samtaler med tittelen «Dialog med fremragende mennesker».

For første gang vil en konferanse om bærekraftig utvikling av cirkumpolære områder finne sted. Arrangementet vil foregå innenfor forumets tradisjonelle formater: paneldebatter, seminarer, rundebord, business frokoster og TV-debatter.

Dagen før forumets start, 15. juni, vil Det 2. russiske forumet for små og mellomstore bedrifter finne sted.

Under Sankt-Petersburg internasjonale økonomiske forum vil det bli organisert utstillinger av investeringsprosjekter (”Spief Investment Projects”) samt produkter og tjenester for vellykket forretningsdrift (”Spief Business Expo”). Formålet med dette er å skape gunstige vilkår for utviklingen av samarbeid mellom potensielle investorer og selskaper eller regioner.

Andre land vil være representert med tematiske avdelinger under forumet. Det er blant annet planlagt å organisere en egen stor paviljong for Italia, som vil være forumets gjest i 2016, med demonstrasjon av landets industrielle potensial, design, kultur og mat.

Hvert år besøker rundt 10 000 deltakere, som representerer verdens ledende økonomier samt utviklingsland, herunder stats- og regjeringsledere, politiske ledere og ledere av de største selskapene samt de fremste ekspertene fra verdenssamfunnet og massemedia. 

Sankt-Petersburg internasjonale økonomiske forum er en åpen arena med mulighet for en unik dialog mellom utviklingsland og industriland med utviklet styresett, samfunn og næringsliv.

Forumets arena er åpen for alle som er interessert i en konstruktiv diskusjon, er villige til å ta imot et bredt spekter av meninger og innstilt på å finne konsensusløsninger. Hvis man skal beskrive ånden til Sankt-Petersburg internasjonale økonomiske forum med kun ett ord, så må det være «åpenhet».

Vi inviterer dere til å være med i diskusjoner under Sankt-Petersburg internasjonale økonomiske forum og delta i forumets innholdsrike program. Deres tilstedeværelse er ytterst viktig for oss.