Et besøk av delegasjon fra Den Russiske Føderasjons Riksrevisjon

Fra 15. til 18. juni dette året fant det sted et Oslo besøk av delegasjon fra Den Russiske Føderasjons Riksrevisjon ledet av revisoren i Russlands Riksrevisjon Tatiana Manuylova.

Det fant sted et bilateralt møte med Norges Riksrevisoren Per-Kristian Foss, derunder diskuterte man samarbeidet mellom høyeste revisjonsmyndigheter fra begge land og bestemte videre retninger av praktisk samspill. Det ble utmerket velsignelsesrike og tette partnerforhold mellom Russland og Norges riksrevisjoner. For eksempel fra 2006 ble det gjennomført en viss kompleks av felles revisjoner innom forvaltningssamarbeid om fiskeressurser i Norske- og Barentshavet, befolkning og grenseområders atomsikkerhet, arktisk miljøvern (under multilateral revisjon med deltagelse av Danmark, Kannada, USA, Finland og Sverige.

Dessuten deltok Russlands delegasjon i det internasjonale symposiet i anledning til Norges Riksrevisjon 200-årsjubileum.