VI Internasjonale forum «Arktis: nåtiden og framtiden»

5-9. desember 2016 i Sankt-Petersburg gjennomføres det VI Internasjonale forum «Arktis: nåtiden og framtiden» i regi av regional samfunnsorganisasjon «Polarfareres forening». Dette formatet er et av de mest autoritative i Russland for diskusjoner rundt alle slags spørsmål om bærekraftig utvikling i russiske delen av Arktis, inklusive internasjonalt samarbeid på turisme-, transport-, energi-, vitenskaps- og utdanningsområdet. Tradisjonelt sett deltar i forumet ledere i føderale utøvende organer, sjefer for alle arktiske russiske regioner, russiske og internasjonale selskap, vitenskapsmenn. I 2015 samlet forumet mer enn 1200 deltakere, inklusive utenlandske gjester.

Det forutsettes at under forumet skal man ha fokus på forskjellige spørsmål i forbindelse med utviklingen i Russlands arktiske sone, bl.a. store energi-, transport- og industriprosjekter.

Organisasjonskomiteen inviterer gjerne representanter for internasjonalbusiness som er interessert i samarbeidet med Russland i Arktis til å delta.

Ytterligere informasjon om forumet er tilgjengelig på www.forumarctic.com.