Russlands naturressurs- og miljøminister Sergej Donskoj besøkte Norge

28. november i Oslo møtte Russlands naturressurs- og miljøminister Sergej Donskoj Norges næringsminister Monica Mæland som er co-formannen i Den blandede norsk-russiske kommisjon for økonomisk, industrielt og forsknings- og teknologisamarbeid, Norges olje- og energiminister Tord Lien, Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og ledelse i «Statoil». De to partene bekreftet vilje til å vedlikeholde gode naboforhold. Det ble diskutert samarbeid i energisektoren. De to partene ble også enige om å holde møtene i arbeidsgruppene innenfor reiseliv, skipsbygging, interregionalt og grenseoverskridende samarbeid i Den norsk-russiske kommisjonen, samt fullskala møte i Kommisjonen våren 2017 i Moskva.