Om situasjonen i Syria

Ved hjelp av russisk bistand har man i stor grad klart å unngå at Syria som stat har kollapset under angrepene fra terrorister. Helt fra begynnelsen av krisen i Syria har Russland alltid argumentert, og fortsetter å argumentere, for en politisk og diplomatisk løsning.

Den anti-russiske informasjonskampanjen vedrørende handlingene til Russlands luftforsvar er et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra de virkelige ofrene og de lidelsene som syrerne opplever som følge av terroristgruppers handlinger. Jihadister i Aleppo-regionen fortsetter å motta støtte fra utlandet i form av våpen og ammunisjon. I tillegg anvender de giftige stoffer.

De russiske militære befinner seg i Syria ikke for å "utrydde" sivilbefolkningen, men for å bekjempe internasjonale terrororganisasjoner. Angrepsmål mot terrorister blir valgt på grunnlag av verifisert etterretningsinformasjon.

Vår viktigste oppgave er å sørge for at syrerne øyner en mulighet og et håp om en bedre fremtid i en fri sekulær stat hvor alle etniske og religiøse befolkningsgrupper vil kunne leve i fred og harmoni.

Først og fremst er det nødvendig å eliminere arnestedet for terrorisme i Syria. Opprettelsen av en bred front mot terrorisme er svært påkrevd - et slikt initiativ lanserte president Vladimir Putin allerede i september i fjor.

Parallelt med dette må det settes i gang en inkluderende tverrsyrisk forhandlingsprosess med utgangspunkt i de eksisterende internasjonale avtalene. Vi hjelper med å legge til rette for gunstige vilkår ved å støtte prosessen med lokale fredsavtaler og arbeide opp mot den væpnede opposisjonen gjennom Koordineringssenteret for forsoning mellom de stridende partene i Hmeymim.

Det ble inngått forsoningsavtaler med lederne for 1045 tettsteder hvor veier, infrastruktur og sosiale objekter som ble ødelagt av krigen blir restaurert og strøm og vann blir levert.

Russiske og syriske luftstyrker angriper ikke de væpnede opposisjonsgruppene som har erklært stans i kamphandlingene og rapporterer til russiske eller amerikanske koordineringssentra for forsoning om sitt oppholdssted.

Som syriske regjeringen har lovet har opprørerne et valg - enten å forlate Aleppo fritt og dra til den opprørskontrollerte byen Idlib eller benytte seg av amnestiet erklært av presidenten i Syria og legge ned våpnene.

Vi minner også på at f.o.m. 18. oktober og i 44 døgn har russiske styrker sluttet i fly over Aleppo-området. Russiske fly har holdt en avstand til byen på minst 10 kilometer.

9. desember stanset Syrias arme aktive kamphandlinger i Øst-Aleppo, det gjennomføres nye og største i løpet av siste tid operasjon for å ta ut sivile fra Øst-Aleppo (ca. 8000 mennesker).

Mer enn 18 000 sivile allerede fikk forlate områder som kontrolleres av terrorister i Aleppo. Myndighetene opprettet for dem midlertidige innkvarteringssteder. Syke og skadede mottar nødvendig medisinsk hjelp, de får varm mat.

Det ble dannet humanitære korridorer for å sikre at sårede, syke og sivile fra det opprørskontrollerte Øst-Aleppo blir tatt imot. Som et resultat av de syriske regjeringsstyrkenes effektive tiltak ble Castello-veien nå helt frigjort. Dermed finnes det ingen hindringer for levering av humanitær hjelp til innbyggerne i Aleppo.

Russisk side gjør sitt ytterste for at humanitær hjelp fra FN når frem til de trengende. Vi kjenner til behovene til syrere som ble fanget i krigssonen, og ikke fra falske videosnutter fra organisasjonen White Helmets. Vi vet det fordi våre soldater arbeider der og leverer humanitær hjelp ved å risikere sine liv. Vi ønsker også å trekke oppmerksomheten mot den kvelende effekten som ensidige sanksjoner innført av de vestlige land har. Sanksjonene har blant annet ødelagt Syrias farmasøytiske industri og dermed etterlatt syke mennesker uten medisiner.

Vi må dessverre konstatere at handlinger til den såkalte ”anti-IS-koalisjonen” som ledes av USA, utgjør en destabiliserende faktor og bare kompliserer ytterligere en allerede vanskelig militærpolitisk og humanitær situasjon i Syria. Medlemmer av denne koalisjonen har et spesielt ansvar for å ikke oppfylle kravet om å skille den såkalt moderate opposisjonen fra terroristene, et krav som FNs sikkerhetsråd har stilt. På nettsiden til Russlands utenriksministerium finner man et banner med en hvitebok om Syria (www.mid.ru) som inneholder en oversikt over krigsforbrytelser begått av USA og deres allierte i Syria. De gjennomfører fremdeles sine operasjoner uten en offisiell godkjennelse av Den Syriske Arabiske Republikkens regjering, og krenker dermed grovt landets suverenitet og folkeretten.

Samtidig ønsker vi å synliggjøre situasjonen i Mosul (Irak), hvor den USA-ledede koalisjonen i over en måned har gjennomført en operasjon som involverer store styrker og midler, inkludert tunge våpen og fly. Ifølge en representant for koalisjonen, ble det, siden operasjonens start, sluppet over 4 000 bomber mot IS-kontrollerte områder i Mosul og rundt byen.

Situasjonen til innbyggerne i Mosul blir stadig mer desperat, og den humanitære situasjonen enda mer nedverdigende. Rundt 56 000 mennesker flyktet i løpet av den siste måneden fra byen og omegn. Prognosen ser enda verre ut - dette tallet kan stige opp til 400 000-700 000.

Samtidig blir virkeligheten «finpusset» av vestlige partnere og informasjonsressurser som er under deres kontroll. Den reelle informasjonen om hva som skjer i Mosul, hvor det fremdeles befinner seg over en million sivile, blir blokkert av ”respektable” og ”anstendige” medier.

Det som skjer har å gjøre med at jo mer positivt situasjonen i Syria utvikler seg, jo høyere lyder grunnløse beskyldninger som nærmest blir hysteriske og oppfordringer om å innføre restriksjoner mot Moskva og Damaskus. For oss er det åpenbart at enkelte opplever en dyp skuffelse over nederlaget deres geopolitiske planer har lidt i Midtøsten.