Om tragiske dødsfallet til Russlands ambassadør til Tyrkia Andrey Karlov

19. desember i Ankara som følge av terrorangrep ble det drept Den Russiske Føderasjons Ekstraordinære og Befullmektigete Ambassadør i Republikken Tyrkia Andrey Karlov.

Vi fordømmer besluttsomt denne umenneskelige forbrytelse, som har som formål å undergrave de kollektive anstrengelser rettet mot oppnåelse av politisk oppgjør i Syria samt påbegynte normaliseringsprosess i russisk-tyrkiske forhold.

Vi forventer av tyrkiske myndigheter mest tett samarbeid med representanter for Russlands etterforskningsorganer under møysommelig granskning av alle omstendigheter av den barbariske forbrytelsen, påvisning og straff av organisatorer, samt vedtakelse av maksimalt effektive tiltak for levering av sikkerhet for russiske statsborgere, utestasjoner og deres ansatte.

Fra vår side vil vi ved å samarbeide med tyrkiske politimyndighetene gjøre alt mulig for å bringe de skyldige for retten.

Russlands Ambassade i Norge uttrykker sine dypeste kondolanser til slektninger og pårørende til fremragende russiske diplomat A.G.Karlov. Minne om ham vil alltid bli i hjertene av hans kollegaer og alle de som kjente ham.

Det som har skjedd pålegger oss å føre enda mer aktivt den kompromissløse kamp mot terrorisme i alle dens former.

Karlov Andrey Gennadyevich, født i 1954 i Moskva.

I 1976 ble uteksaminert fra Moskvas Stats Institutt for Internasjonale Forbindelser, i 1992 uteksaminert fra Diplomatisk Akademi.

Startet sin diplomatiske karriere i 1976.

Jobbet på ulike stillinger i Utenriksdepartementet av Sovjetunionen og Russland, samt ved utenriksstasjoner.

1979 - 1984 og 1986 - 1991 - SovjetunionensAmbassade til Den demokratiske folkerepublikken Korea

1992 - 1997 - RusslandsAmbassade i Sør-Korea

2001 - 2006 - Ambassadør ekstraordinær og befullmektiget til Den demokratiske folkerepublikken Korea.

2007 - 2013 - avdelingsdirektør, direktør i Konsulatavdelingen ved Russlands Utenriksministerium.

Siden juli 2013 til desember 2016 –Den Russiske Føderasjons Ambassadør til Republikken Tyrkia.