Om situasjonen i Syria

Handlingene til russiske luftstyrker ble et vendepunkt i kampen mot terrorisme i Syria. Store opprørsgrupper i områdene Hama og Homs ble knust og terrorgrupper ble tvunget ut av Latakia og et område nord og sør for Damaskus. Hovedveien som knytter sammen hovedstaden og nordområdene, ble frigjort.

22. desember 2016 tok syriske regjeringsstyrker kontroll over Øst-Aleppo som var opprørskontrollert. Den syriske kommandoen opplyste om at sikkerhet og stabilitet i byen har blitt gjenopprettet og at byen nå var helt fri for ekstremister. Vi anser frigjøringen av Aleppo fra opprørsgrupper som et viktig skritt mot stabilisering i Syria ved å bevare landets enhet og territorielle integritet og unngå forfall av offentlige institusjoner i Syria.

Den største humanitære aksjonen i moderne tid ble gjennomført i Aleppo-området: over 100 000 personer ble trukket ut av kampområdet.

Selv om terroristene etterlot mange ødeleggelser, minela flere bygninger og infrastrukturknutepunkter i byen, er det fredelige livet i Aleppo gradvis på vei tilbake. Russiske soldater yter hjelp til lokalbefolkningen. Ingeniørsoldater fra Det internasjonale senteret for beskyttelse mot miner under Den Russiske Føderasjons væpnede styrker rydder byen fra miner og eksplosiver.

Detaljene rundt det som skjedde i Aleppo da byen var kontrollert av terrorister og ekstremister, blir nå kjent. Blant annet ble det funnet mange gravsteder med menneskerester - ofre for massakrer og tortur. Bevis på terroristenes krigsforbrytelser i Syria vil bli overlevert bl. a. til massemedia. Det internasjonale samfunnet må gi sin vurdering av terroristenes forbrytelser mot syriske borgere.

Totalt ble 12 360 km2 av syrisk territorium og 499 tettsteder frigjort fra terroristene.

Fra operasjonens start har russiske fly gjennomført 18 800 tokt og 71 000 angrep mot terroristenes infrastruktur. 725 treningsleirer, 405 ammunisjonsfabrikker og -verksteder, 1 500 enheter med militært utstyr tilhørende terrorister ble likvidert, samt 35 000 terrorister, herunder 204 feltkommandører.

Det ble beslaglagt 448 stridsvogner og andre pansrede kjøretøy, 57 rakettutskytningssystemer, 418 hjemmelagede rakettartilleri, 410 bombekastere og over 28 000 enheter med håndvåpen hos terrorgruppene.

Eksperter fra Det internasjonale senteret for beskyttelse mot miner under Den Russiske Føderasjons væpnede styrker har rensket og uskadeliggjort 26 853 eksplosive gjenstander fra et område på 1 420 hektar. I det frigjorte Aleppo alene ble det oppdaget og uskadeliggjort 66 000 tonn eksplosjonsfarlige stoffer.

Generelt har den gjennomførte operasjonen gjort det mulig å påføre en betydelig skade på internasjonale terrororganisasjoner i Syria og stoppe deres utbredelse i regionen. Terroristenes økonomiske støtte og systemet for ressursforsyning ble ødelagt. Den syriske statens kollaps ble avverget, og prosessen med politisk oppgjør og forsoning ble startet. 1074 tettsteder med totalt rundt 3 000 000 innbyggere har sluttet seg til våpenhvileregimet, 108 000 flyktninger har vendt tilbake til sine landsbyer, 9 000 terrorister og ekstremister har lagt ned sine våpen.