28.01.17 Kommentaren av Russlands ambassade i Norge for masse media i forbindelse med statlig kringkastingsselskap "NRK"s material av 27.januar 2017 om «innblanding» i arbeid av Nobelkomiteen

"Det virker underlig at NRK bruker tid og ressurser på slike konstruerte saker.I NRK må man forstå at en viktig del av det daglige arbeidet til diplomater fra ethvert land er innsamling og analyse av informasjon om innenriks- og utenrikspolitikk, utveksling av synspunkter med våre partnere, og mye mer.

Møter i Nobelkomiteen, deriblant det De nevner, inngår nettopp i dette. Apropos deltok i det to godt kjente til norsk UD ambassadens diplomater, deres liv og arbeid har vært knyttet til Norge i mange år. På bakgrunn av den enorme interessen verden over, og også i Russland, for Fredsprisen, møter representanter for ambassaden fra tid til annen medlemmer av Nobelkomiteen, fordi de er interessert i situasjonen med hensyn til de nominerte til Fredsprisen. Og vi er takknemlige overfor våre samtalepartnere ved Nobelinstituttet for interessante og innholdsrike samtaler. Til den årlige fredsprisutdelingen i desember i Oslos rådhus, for øvrig, inviteres alle ambassadørene som er akkreditert i Norge. Dessuten hadde herr Njølstad ikke for lenge sidentiltrådt i stillingen ved Nobelinstituttet og å hilse på ham er en normal og hyggelig høflighetsvisitt i den diplomatiske praksis.

Forsøk på å se helt vanlige, kanskje endog rutinepregede diplomataktiviteter som "russisk etterretningsvirksomhet" virker paranoid. Det er høyst beklagelig at det i dette "spionspillet" også deltar den statlige strukturen, som burde slåss mot reelle, ikke konstruerte trusler, som for eksempel internasjonal terrorisme, narkohandel, ulovlig våpensalg, og den statlige kringkastingen bringer dette videre. Det er norske skattebetalere, ikke vi, som må avgjøre hvor profesjonell og faglig egnet etterretningstjenester er. Men slik er det åpenbart enklere å rettferdiggjøre sin eksistens og en komfortabel finansiering.

I den senere tid er det blitt på moten å forklare egne fiaskoer med Russlands "informasjonsoperasjoner". I det store og hele ser vi bestrebelser på å skape et negativt inntrykk av Russland, Moskvas "skyld" i det som andre er skyldige i (husk bare E. Snowdens avsløringer). Demonisering av Russland brukes også til å rettferdiggjøre tildeling av videre fullmakter for etterretningstjenester til å blande seg inn i innbyggeres privatliv.

I alle fall er det lettere å skremme den egne befolkningen med den "russiske trussel", "informasjonsoperasjoner av russiske etterretningstjenester" og "hybridkriger" enn å bekjempe terrorister og ekstremister (slik Russland og Syria gjør) eller finne nyhetssaker som virkelig er viktige for landene våre."