Kommentar av Russlands Ambassade i Norge i forbindelse med utsettelse av et planlagt besøk av Stortingets delegasjon til Moskva 2. - 3. februar 2017

2. februar 2017

Siden 27. januar d.å. har Russlands Ambassadør Teymuraz O. Ramishvili hatt flere møter med høytstående representanter for Utenriksdepartementet. Et nytt møte med Norges utenriksråd  Wegger Chr. Strømmen fant sted på Regjeringens representasjonsanlegg på kvelden 1. februar 2017, der  partene med et glass vin drøftet nåværende situasjon som oppsto etter at en gjenvisitt av en delegasjon fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité, ledet av komitélederen Anniken Huitfeldt, til Moskva ble utsatt etter beslutningen fra norsk side, på grunn av at det ikke kan utstedes visa til to delegasjonsmedlemmer fru Trine Skei Grande og herr Bård Vegar Solhjell for innreise til Russland.

Diplomatene har bekreftet innstillingpå å bidra til aktiviseringen av dialogen på alle områder, inkludert parlamentariske kontakter, som er et viktig element i mellomstatlige forhold, uttrykt deres beredvillighet til å finne løsningsveier til nåværende situasjon.

Vi vet ingenting om protester som Norge har angivelig kommet med.

Helt fra begynnelsen hadde den russiske siden både i Moskva og Oslo understreket at de russiske tiltakene ble til et svar på Norges handlinger, nemlig på at Norge har tilknyttet seg til EUs personale sanksjonsliste og til at vedtakene i «Forskrift om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard» av 3. februar 1995 har blitt permanent diskriminerende for russiske statsborgere som ønsker å reise til Spitsbergen etter 1. september 2016. Russland har gjentatte ganger forklart at den norske listen ikke har under seg et rettslig grunnlag.

Vi ville minne om at i samsvar med internasjonal praksis, som deles av alle land i verden, er visumutstedelse eller visumnektelse den suverene retten til enhver stat. Statene er ikke pålagt å forklare årsakene for nektelse.

Likevel ble informasjonen om den russiske listen formidlet i god tid til de norske kollegaene 29. november 2016, det vil si lenge før sammensetning av den norske parlamentariske delegasjonen. Den komplette «stopp-listen» ble formidlet til Norges Utenriksdepartement gjennom diplomatiske kanaler.

I løpet av uken har Russlands Ambassade i Oslo og Russlands Utenriksministerium samvirket aktivt med norske kollegaer for å finne løsninger. Den russiske siden har foreslått et kompromiss - gjensidig inndragning av paritetstall av personer fra personale sanksjonslister.

Det er de norske parlamentarikere som avgjør om de vil gjennomføre besøket til Russland eller ikke. Invitasjonen fra Formann i Føderasjonsrådets utenrikskomité Konstantin I. Kosatsjev forblir gyldig.