02.02.17 Kommentar av Russlands Ambassade i Norge vedrørende årlige vurderingen av Politiets sikkerhetstjeneste

Vi er skuffet over fremstilte av Politiets sikkerhetstjeneste trusselvurderinger for nasjonalsikkerhet. Vi legger oppmerksomhet på at den mytiske «russiske trusselen», etter alt å dømme, bryr norske spesialtjenester mye mer enn internasjonal terrorisme. Antirussiske beskyldinger som inneholdes i rapporten (samt i sujettet om falsk «innblanding» i Nobelkomitéens arbeid som har dukket opp igjen i dens sammenheng) har ingen grunn og er et nytt forsøk på å lage «heksejakt», innstille den offentlige meningen mot vårt land, skremme norsk befolkning, som er oppriktig interessert i utviklingen av forbindelser med Russland og kontakter med oss.

Det vekker uro, at dette skjer på bakgrunn av uttalelser fra Norges politiske ledelse om viktigheten av dialog med Russland. Dessverre ser det ut som noen er fortsatt kjempe uinteressert i normaliseringen av våre forhold og streber hardnakket etter å oppnå tilbakekomst til tidene av «den kalde krigen».