Kommentar fra Russlands Ambassade i Norge i forbindelse med innreiseforbud for sjefredaktøren i Independent Barents Observer Thomas Nielsen

10. mars 2017

Dessverre, må vi nå vende tilbake til spørsmålet om sanksjonslister. Vi minner igjen om at to "stopp-lister" laget av Russland er et svar på Norges tilknytning til EUs personale sanksjonsliste og til at vedtakene i "Forskrift om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard" av 3. februar 1995 har blitt permanent diskriminerende for russiske statsborgere som ønsker å reise til Spitsbergen etter 1. september 2016. Fullstendig informasjon om norske statsborgere som sto på "stopp-lister" ble formidlet til Norges Utenriksdepartementet gjennom diplomatiske kanaler 29. november 2016. Vi regnet med at norske kolleger ville direkte informere dem. Ifølge Russlands føderale lov "Om personlige opplysninger" av 27. juli 2006 ?152-FZ kunngjøres ikke listene.

Vi legger merke på at den russiske "stopp-listen" har blitt et helt legitimt svar på ensidige og uvennlige handlinger av EU samt noen land som har tilknyttet seg til den, blant annet Norge.

Vi har gjentatte ganger advart mot bruk av sanksjoner, for dette redskapet er tveegget og vil uunngåelig slå tilbake mot en som innleder dem.

Den russiske siden har gitt et avpasset og mindre omfattende svar og kommer ikke til å få saken i sving. Alt avhenger av våre norske partnere, deres evne til å forstå at denne situasjonen er åpenbart skadelig for dialog og deres villighet til å drøfte gjensidig avlysning av slike restriksjoner.

Forresten, på grunn av sanksjoner blir også russiske journalister stilt overfor restriksjoner i forhold til arbeid og innreise i europeiske land.