Om signering av Det norsk-russiske programmet for helsesamarbeid 2017-2020

27. mars i Kirkenes ble det signert Det norsk-russiske programmet for helsesamarbeid. Programmet gjelder fra 2017-2020. Den første viseministeren Igor Kagramanyan ledet delegasjonen fra Det russiske Helseministeriet. Samtidig gjennomførtes den internasjonale helsekonferansen i rammen av prosjektet «Registrering av traumatiske skader i trafikkulykker knyttet til misbruk av alkohol og narkotika i Murmansk-området og Finnmark». Partene bekreftet viktighet av norsk-russisk helsesamarbeid for regional utvikling og styrkning av bilaterale forbindelser i Nord.