Om signering av Det russisk-norske programmet for kultursamarbeidet inntil 2018

28. mars i Moskva ble det signert Det russisk-norske programmet for kultursamarbeidet inntil 2018. Det var viseminister Alla Manilova fra Det russiske kulturministeriet og statssekretær Bård Folke Fredriksen fra Kulturdepartementet som undertegnet dokumentet.

Programmet forutsetter at begge Partene skal legge forholdene til rette for utvikling av samarbeidet innen musikk, teater, bildende kunst, film, biblioteks- og museumsvirksomhet og andre former for humanistisk virksomhet. Dokumentet fremmer også spørsmålene om organisering og utveksling av museumsutstillinger, gjennomføring av kulturdager i Russland og Norge, deltakelse av kunst- og kulturaktører på kreative seminarer og rundebordsarrangementer.

Dessuten skal Partene fortsatt prioritere realiseringen av felles kulturprosjekter i grensenære nordlige regioner i Russland og Norge.