Om deltagelse av Russlands Ambassadør i Norge T.Ramishvili i konferansen «High North Dialogue 2017»

5.-6.april besøkte Russlands Ambassadør i Norge Teymuraz O. Ramishvili Bodø i tilknytning til deltagelse i internasjonal konferanse «High North Dialog 2017». Ambassadøren deltok panelsesjonen viet til Arktis sin rolle i globale verden. Under sitt innlegg la han merke til viktighet av å føre dialogen for å forebygge militarisering av Arktis og sikre økologisk sikkerhet i regionen samt overholde prinsipper av bærekraftig næringslivsføring i Nord.

Teymuraz O. Ramishvili møtte også unge forskere og studenter som tok del i konferansen.Sammen med Ambassadens ansatte og leder i lokale landmennsforening la Teymuraz O. Ramishvili kransen ned til minnesmerke for falne sovjetiske soldater i Norge i årene 1941-1945. På møtet med landsmenn som bor i Bodø ble tatt opp spørsmål om samarbeid med lokale myndigheter, muligheter å lære russisk i regionen, gjennomføring av kulturarrangementer der innbyggere blir kjent med russisk kultur.

Russlands Ambassadør gjennomførte møter med leder for fylkesrådet i Nordland Tomas Norvoll og ordfører i Bodø Ida Maria Pinnerød der man diskuterte bilateralt handels-økonomisk, vitenskapelig og kultursamarbeid mellom nordlige regioner i Russlands og Norge.