Russlands Ambassade sitt svar påforespørsler fra media om at LHBT-personers rettigheter angivelig skal ha blitt krenket i Den tsjetsjenske republikken

24. april 2017

Anledningen til ryktene om at LHBT-personers rettigheter angivelig skal ha blitt krenket i Den tsjetsjenske republikkenvar en artikkel av journalist E.Milasjina i «Novaja gazeta», som i sin tur var en følge av at leder for LHBT-samfunnN.Aleksejevhadde initiert i marssendingen av forespørsler om å gjennomføre masseaksjoner for «beskyttelse av LHBT-rettigheter» i Stavropol, Naltsjik, Tsjerkessk og Majkop. N.Aleksejev anket i rettennektelseav en rekke byenes administrasjoner å gi tillatelse til å utføre slike aksjoner.

Informasjonen oppgitt i artikkelen omangivelig forfølgelse av LHBT-personerfor å forhindre gjennomføring av de nevnte marsjeneerikke bekreftet. Politimyndigheter har ikke fått noen anmeldelser fra «ofrene» for forfølgelse, trusler og vold. Til tross for mange publikasjoner i medier om dette, fremvisesdet verken fakta, eller henvisninger til troverdige informasjonskilder. Det er også viktig åta hensyn tilat N.Aleksjeev kritiserte journalisten for å publiserebevisst falsk informasjoni intervjuer til TV-kanal «Dozjd» og radio «Komsomolskayapravda», og sa at det finnes ingen «jakt» på LHBT-personer i Tsjetsjenia.