Om høytidelige arrangementer i Norge i forbindelse med feiringen av Seiersdagen

I anledning av 72-årsdagen for seieren i Den store fedrelandskrigen ble det gjennomført en rekke aktiviteter i Norge med deltakelse av ansatte ved Den Russiske Føderasjons ambassade, Den russiske handelsrepresentasjon og Forsvarsattachéens kontor, veteraner, russere bosatt i Norge, representanter for lokale myndigheter, partistrukturer, veteranorganisasjoner og fagforeninger.

5. mai holdt elever ved en allmenn grunnskole ved Russlands ambassade i Norge festkonserten for å feire Seiersdagen.I perioden fra 1. til 7. mai fant det sted kransenedleggelsesseremonier ved grav- og minnestedene til sovjetiske soldater og krigsfanger i mange norske byer, som Bergen, Valebø, Verdal, Vinjeøra, Jørstadmoen, Kirkenes, Kristiansand, Namsos, Stavanger, Hønefoss, samt på den største sovjetiske kirkegården på Tjøtta (Nord-Norge).7. mai deltok Ambassaderåd ved Russlands Ambassade Yury Sventitskiy i seremoni ved avdukning av nytt minnetavle for Bergan krigsfangeleir for sovjetiske krigsfanger under 2. verdenskrig i Bergan (Nøtterøy, Vestfold fylke).I forkant av feiringer av Seiersdagen ble det arrangert et patriotisk felttog i norsk-russisk grenseland den 5.-7. mai. Ansatte ved Det russiske Generalkonsulatet i Kirkenes sammen med en russisk delegasjon representert av Murmansk Fylkesduma, Murmansk avdeling av Russisk geografisk samfunn, TV-21 fjernsynskanal og Kola-GMK AS, besøkte Vardø, Kiberg og Langbunes hvor det ble lagt ned kranser og blomstre ved minnesmerker til minne om falne sovjetiske soldater, krigsfanger og norske partisaner. Ledelsen for Norges Militære Kameratforeningers Forbund fra Oslo også tok del i arrangementer.

8. mai fant det sted en festkonsert «Veier mot Seieren» med sanger og dikt fra krigsårene som ble arrangert av landsmenns ungdomsforening «RuNo» med støtte fra Russlands ambassade.

9.mai ble det avholdt en høytidelig kransenedleggelsesseremoni ved minnesmerket til falne sovjetiske soldater på Vestre Gravlund i Oslo.

Russlands Ambassadør i Norge Teymuraz Ramishvili gratulerte alle med Seiersdagen og uttrykte takknemlighet til folk og myndigheter i Norge for å bevare minne om falne sovjetiske soldater i tyske krigsfangeleirer på norsk territorium og for å ta vare på minnesteder.Russlands Ambassadør Teymuraz Ramishvili og forsvarsattaché Sergey Ilnitskiy sammen med Serbias Ambassadør i Norge Mrs. Suzana Boakovi.-Prodanovi. nedla blomster til minnesmerke på Vestre Gravlund til jugoslaviske partisaner som avdøde i Norge.Samme dag ble det avholdt et møte med medlemmene av delegasjonen fra Moskvas veteranbyråd - Nikolai Morin som tjenestegjorde i Den baltiske flåte under Den store fedrelandskrigen, og Moskvas æresveteran Aleksandra Rudik.Ansatte ved Den russiske ambassaden i Norge leverte personlige gratulasjoner fra Russlands president Vladimir Putin til veteraner bosatt i Norge - David Javets og Klavdiya Zinovieva.