Om 19. møtet i Den norsk-russiske miljøvernkommisjon

19. møtet i Den blandete norsk-russiske miljøvernkommisjon ble avholdt 30. mai i Oslo. Den russiske delegasjonen ble ledet av Naturressurs- og miljøminister Sergey Donskoy, den norske - av Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

De to partene bekreftet felles interesse i å utdype miljøvernsamarbeid, sikre bærekraftig bruk av ressurser i Barentshavet og grenseområdene, ta vare på kulturarven i Barentsregionen, utvikle økoturisme. Det ble også diskutert prosjektgjennomføring innen arbeidsprogrammet for 2016-2018. På slutten av møtet signerte partene en protokoll.

20. møtet i Den norsk-russiske miljøvernkommisjon vil bli arrangert i 2018 i Moskva.