Kommentar av Russlands Ambassade i Norge i forbindelse med uttalelser til lederen av Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Gjennom fjernsynskanal «TV2» (http://www.tv2.no/nyheter/9390378/) har PST gått ut med nye beskyldinger mot «russiske agenter» som angivelig driver med cyberspionasje og «bruker press» på statsborgere eller medlemmer i deres familier med russisk bakgrunn for å innhente opplysninger om deres virksomhetssfærer osv. Det vises til ingen fakta eller bevis om dette i reportasjen (når det gjelder «cyberangrep» mot Arbeiderpartiet og andre - så vidt vi vet har ikke PST klart å legge fram noen bevis for deres uttalelser for å støtte opp påstandene).

Det stemmer at vi legger stor vekt på å støtte russiske landsmenn. Det er velkjent at etter oppløsningen av USSR har mange millioner av russere havnet i utlandet (og dette ikke etter deres vilje) og de vil ikke tape forbindelser med hjemlandet. Under forholdene der det er vanskelig for dem å skaffe seg objektiv og troverdig informasjon om Russland, prøver vi å gi dem en slik mulighet, blant annet ved å organisere kulturarrangementer, hjelpe russiskspråklige media, utdanningssentre. Og vi skal fortsette dette arbeidet. Den russiske verden eksisterer, vil man det eller nei.

Vi skjønner hva slike innkast er motivert med.  Spesialtjenestene må tiltrekke seg oppmerksomhet i forkant av dannelse av en ny regjering, gjennomgang av budsjett og endringer i lovverket for å tildele dem ekstra fullmakter. Men dette avskaffer ikke vår bekymring om at det fortsettes kurset mot degradering av bilaterale forhold under dekke av spesialtjenestene. Om, visstnok, ikke PST driver med noe som strider med regjeringens politikk. Som vi husker har regjeringens representanter uttalt seg flere ganger om gode forhold med Russland både i forkant og under valgkampanjen. Inntil vi har hørt det motsatte fra myndigheter, vil vi fortsette å jobbe i den samme retningen.

I denne sammenheng fremstår også «TV2» i et interessant lys. Ekte journalister burde være interessert i fakta, ikke spekulasjoner, hvis man ikke er fast ansatt i en sikkerhetstjeneste, sant nok. Vi må innrømme at i de siste årene har det blitt en tradisjon i visse kretser i Norge å bruke Russland som «en fiendtlig skikkelse». Forresten er andre sesong av TV-serien «Okkupert» lansert 29. september d.å., der slike holdninger realiseres i praksis.

Mest av alt er vi bekymret for at det russisk-norske samarbeidet dermed blir skadet, og norske myndigheter bidrar til eller lukker øynene for at alle forsøk på å gjenopprette en vennlig atmosfære i forholdet blir bremset opp.

Representanter fra Ambassaden reiser mye rundt i Norge og hører fra det norske folk, næringsliv, lokale myndigheter og politikere kun om ett ønske, nettopp å øke samarbeidet med Russland. Vi støtter dem i disse aspirasjonene. En felles tusenår lang historie med fredelig sameksistens mellom Russland og Norge gjør det mulig å forvente at vi skal kunne overvinne den nåværende perioden.

PS. Kjære landsmenn og norske statsborgere, hvis dere er rasende på «skriverier» fra norske journalister og eksperter eller norske myndigheters handlinger (eller manglende respons), skriv om dette ikke bare til Ambassaden, men også til relevante redaksjoner og etater.