Om møtet med deltakere i det norsk-russiske Presidentprogrammet på Ambassaden

5. oktober møtte Ambassadens ansatte deltakere i Presidentopplæringprogrammet for ansatte i lederstillinger i Den Russiske Føderasjons nasjonaløkonomi, som har praktikantopphold i Norge. Diplomater informerte om dagens tilstand av russisk-norske forhold, hovedrettninger av bilateralt samarbeid, og svarte på besøkernes spørsmål.