Kommentar fra Russlands Ambassade i Norge i forbindelse med foredraget av tidligere norsk generalkonsul i Murmansk av 9. oktober 2017 i Oslo Militære Samfund

Vi la merke til foredraget av tidligere generalkonsul i Murmansk (1994-1997) Skagestad av 9. oktober 2017 i Oslo Militære Samfund (https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-russlands-historie-formende-faktorer-for-dagens-utfordringer/). Kort sagt stemmer «det historiske bildet» av Russland skissert av ham ikke med virkeligheten. Vårt land følger folkeretten og forsvarer den, er absolutt forutsigbart og sterkt nok for å gi tilbakeslag til aggresjon, som minst to ganger har kommet til oss fra Vesten.

Metoden med «inkluderende tiltak» og «klare krav» til Russland som fremmes av ham er bare latterlig, siden det er soleklart til og med for skolebarn at vårt land kan godt «inkludere» hvem som helst og bestemmer selv sin innenriks- og utenrikspolitikk uten slike «sympatisører». Å stole på NATO - alliansen ledet av USA, er ikke den mest effektive måten å garantere sikkerhet (slik det annonseres). Blokken er kjent for innblanding i saker til suverene stater, dens internasjonale operasjoner fører vannligvis til katastrofer (Jugoslavia, Libya, Irak osv.) og den er kronisk i ustand til å håndtere moderne utfordringer og trussler.

Det som tilsvarer Norges interesser er å gjenoppbygge normale forhold med Russland og ikke å pumpe penger inn i de militære og sikkerhetstjenester, samt «natofisere» Arktis med sikte på å «avskrekke» landet vårt.

Slik det fremstår, kunne man forvente noe annet fra en diplomat. Men etter all sannsynlighet, er det tiden som Skagestad spendte i etterrettningsskole (Hærens Skole i E- og S-tjeneste) i 60-årene som fortsatt preger ham. Det er oppriktig synd, at slike «kjennere» prøver å danne dagens forhold til Russland i Norge.