Ambassadens kommentar i forbindelse med NRKs reportasje om Russlands deltakelse i Europarådets arbeid

31.10.2017

Vi la merke til en reportasje på NRK av 28. oktober d.å. (https://radio.nrk.no/serie/urix-paa-loerdag) om Russlands deltakelse i Europarådets arbeid og dets Parlamentarikerforsamling (PACE). I den hevdes det ubegrunnet blant annet at Russland driver «pengetrusler» samt at alt ansvar for krisesituasjonshåndtering ligger hos oss. I denne sammenhengen ville vi bemerke følgende.

I 2014 ble den russiske delegasjonen i PACE fratatt en rekke vesentlige rettigheter (inkludert stemmeretten), uten disse har deltakelsen i dens arbeid ingen mening. Sanksjoner mot parlamentarikere, folkevalgte representanter, er i strid med grunnleggende demokratiske prinsippet om folkets viljestyring. De ble ikke innført etter den russiske sidens initiativ, og delegasjonen kan ikke komme tilbake til fullverdig arbeid i denne strukturen av egen vilje.

Midlertidig stans av Russlands utbetalinger til Europarådet for 2017 inntil ubetinget gjenopprettelse av fulle rettigheter til Den Føderale Forsamling i PACE er et nødskritt som er forårsaket kun av uakseptabel situasjon i denne organisasjon. Alle slags beskyldinger om «pengetrusler» er uholdbare.

Til tross for alt fortsetter russiske representanter å arbeide i full skala i andre strukturer til Europarådet - Ministerkomiteen, Kongressen for lokale og regionale myndigheter, Den europeiske menneskerettsdomstol, Konferanse av internasjonale frivillige organisasjoner. Russland holder seg fast til forpliktelser innen konvensjoner der det deltar.

Vi er bekymret overfor krisen i PACE og det er i våre interesser å overvinne den så snart som mulig. Vi har altid ansett Europarådet som selvstendig universiell europeisk organisasjon, som sikrer enighet i kontinentens rettslige og humanitære rom. Det er ingen alternativer til Europarådet på den europeiske plattformen, og utmeldelse av vårt land fra dette står ikke på agendaen.

Vi tror at det er på tide at noen norske politikere slutter å øve seg i den antirussiske retorikken (blant annet om Krim og Ukraina) og dermed føre Norges befolkning på villspor, istedenfor bør man helst konsentrere seg på å bevare Europarådets felleseuropeiske karakter og ikke tillate systemkrise i hele organisasjonen.