VII Internasjonale forum «Arktis: nåtiden og framtiden» (Sankt-Petersburg, 4.-6. desember 2017)

4.-6. desember 2017 i Sankt-Petersburg gjennomføres det VII Internasjonale forum «Arktis: nåtiden og framtiden» i regi av regional samfunnsorganisasjon «Polarfareres forening». Dette formatet er et av de mest autoritative i Russland for diskusjoner rundt alle slags spørsmål om bærekraftig utvikling i russiske delen av Arktis, inklusive internasjonalt samarbeid på turisme-, transport-, energi-, vitenskaps- og utdanningsområdet. Tradisjonelt sett deltar i forumet ledere i føderale utøvende organer, sjefer for alle arktiske russiske regioner, russiske og internasjonale selskap, vitenskapsmenn. Mer enn 1500 deltakere, inklusive utenlandske gjester, ventes på Forumet.

Det forutsettes at under forumet skal man ha fokus på forskjellige spørsmål i forbindelse med utviklingen i Russlands arktiske sone, bl.a. store energi-, transport- og industriprosjekter.

Organisasjonskomiteen inviterer gjerne representanter for internasjonalbusiness som er interessert i samarbeidet med Russland i Arktis til å delta.

Ytterligere informasjon om forumet er tilgjengelig på www.forumarctic.com/conf2017.